خانه / بایگانی برچسب: حرف های دخترانه

بایگانی برچسب: حرف های دخترانه

جزیره ی کشف نشده

دوست داشتن

خب حالا من عصبانی می شوم و می گویم : ” دست از سرم بردار ! ” تو باید دست از سرم بر داری ؟ مثلا وقت هایی که تو به من می گویی : ” هر طور خودت صلاح می دانی . ” مگر من فقط صلاح خودم را …

ادامه نوشته »

ترس هایم هنوز من را نکشته اند

دختر غمگین

امروز خم شدم توی آینه و به دختر رنگ پریده ای که روبرویم ایستاده بود و داشت رژ لب می زد گفتم: تو یک دختر بیست و پنج ساله ی ترسویی.. نوشتن این جمله زیاد راحت نبود اما راستش را بخواهید من بیشتر زندگی ام را صرف ترسیدن کرده ام..

ادامه نوشته »