از نو …

متن های کوتاه عاشقانه | دوستی معمولی

نمیشود دوباره از نو شروع کنیم ؟ بیا دوباره برگردیم به همان معمولی بودن ها … به همان دوست داشتن های پنهانیِ پشتِ آهنگ ها که ” سِند تو آلی ” آخرش اضافه میکردیم تا دستِ دلمان رو نشود …

ادامه نوشته »

گریز دلپذیر

بخشیدن | دلنوشته زیبا

همیشه که صبر کردن ، بخشیدن ، ماندن و تحمل کردن به این معنا نیست که همه چیز درست می شود، لازم است گاهی وقتها دست از این تظاهر کردن برداری، باید دست بکشی از بخشیدن کسی که هیچ وقت بخشیدنت را نفهمید. ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ …

ادامه نوشته »

دو طرفه

| متن زیبا | متن عاشقانه | متن عاشقانه به همراه عکس | دلنوشته های کوتاه |

اومدم خونه. دیدم میزِ شام رو چیده بود. برگشتم گفتم: “توو دلى جان، راضى به زحمت نبودیم.” گفت: “درسته کُلفَت نیستم ولى خانومِ خونه که هستم.” گفتم: “حالا چى پختى؟!” گفت: “کوفت و زهرِمار…اینقدر خوشمزست که نگو..!” یه ابرویى بالا انداختم و گفتم: “به به..چه خوشمزه..!خودت هم باید کنارم مِیل …

ادامه نوشته »