خانه / دیالوگ عاشقانه

دیالوگ عاشقانه

گذشته

گذشته

حامد بهداد : یعنی میخوای بگی هیچ نامحرمی بهت دست نزده ؟! رعنا آزادی ور : من فکر میکردم ، گذشته ی من به خودم مربوطه … حامد بهداد : ببین، هیچوقت یه چیزایی و به من نگو … جنبه شو ندارم … شاید خودم بگم بگو ولی نگو ؛ …

ادامه نوشته »